Kjøreområder

Telemark Taxi er slått sammen av tidligere drosjesentraler og løyvehavere over hele Telemark. Trykk for å lese mer om det enkelte kjøreområde til de tidligere taxisentralene.