Priser

Vi etterlever den lovgitte maksimalprisforskriften som vår standardpris, men vi har også flere gode fastpriser til utvalgte områder som er rimeligere.

Standardpriser

Gjelder fra: 01.01.2023

Velg antall personer som skal være passasjerer på reisen. Alle priser er inkl. mva.

Velg antall personer:

Dag

Man – Fre

06.00 – 18.00

Startpris 55

Startpris m/fremmøte 92

Kr pr km 11.60

Kr pr min 8,02

Minstepris 122

Jamførpris* 252

Fjerntakst per km** 20,20

Tilkjøringstakst per km** 19,50

Kveld

Man – Fre

18.00 – 24.00

Startpris 67

Startpris m/fremmøte 92

Kr pr km 14,04

Kr pr min 9,70

Minstepris 148

Jamførpris* 305

Fjerntakst per km** 24,44

Tilkjøringstakst per km** 23,60

Lørdag

Lørdag

06:00 – 15.00

Startpris 72

Startpris m/fremmøte 120

Kr pr km 15,08

Kr pr min 10,42

Minstepris 159

Jamførpris* 328

Fjerntakst per km** 24,44

Tilkjøringstakst per km** 25,35

Helg/Natt

Man – Fre

24.00 – 06.00

Lørdag

15.00 – 06.00

Søndag

HELE DAGEN

Startpris 74

Startpris m/fremmøte 124

Kr pr km 15,66

Kr pr min 10,82

Minstepris 165

Jamførpris* 340

Fjerntakst per km** 27,27

Tilkjøringstakst per km** 26,33

Høytid

Påske

24.00 – 06.00

Pinse

15.00 – 06.00

Julaften, nyttårsaften og offentlige fridager

HELE DAGEN

Startpris 80

Startpris m/fremmøte 133

Kr pr km 16,82

Kr pr min 11,62

Minstepris 177

Jamførpris* 365

Fjerntakst per km** 29,29

Tilkjøringstakst per km** 28,28

Dag

Man – Fre

06.00 – 18.00

Startpris 83

Startpris m/fremmøte 138

Kr pr km 17,4

Kr pr min 12,03

Minstepris 183

Jamførpris* 378

Fjerntakst per km** 30,30

Tilkjøringstakst per km** 29,25

Kveld

Man – Fre

18.00 – 24.00

Startpris 100

Startpris m/fremmøte 167

Kr pr km 2105

Kr pr min 14,56

Minstepris 221

Jamførpris* 457

Fjerntakst per km** 36,66

Tilkjøringstakst per km** 35,39

Lørdag

Lørdag

06:00 – 15.00

Startpris 107

Startpris m/fremmøte 179

Kr pr km 22,62

Kr pr min 15,64

Minstepris 238

Jamførpris* 492

Fjerntakst per km** 39,39

Tilkjøringstakst per km** 38,03

Helg/Natt

Man – Fre

24.00 – 06.00

Lørdag

15.00 – 06.00

Søndag

HELE DAGEN

Startpris 111

Startpris m/fremmøte 186

Kr pr km 23,49

Kr pr min 16,24

Minstepris 247

Jamførpris* 510

Fjerntakst per km** 40,91

Tilkjøringstakst per km** 39,49

Høytid

Påske

24.00 – 06.00

Pinse

15.00 – 06.00

Julaften, nyttårsaften og offentlige fridager

HELE DAGEN

Startpris 120

Startpris m/fremmøte 200

Kr pr km 25,23

Kr pr min 17,44

Minstepris 265

Jamførpris* 548

Fjerntakst per km** 43,94

Tilkjøringstakst per km** 42,41

Dag

Man – Fre

06.00 – 18.00

Startpris 110

Startpris m/fremmøte 184

Kr pr km 23,20

Kr pr min 16,04

Minstepris 244

Jamførpris* 504

Fjerntakst per km** 40,40

Tilkjøringstakst per km** 39,00

Kveld

Man – Fre

18.00 – 24.00

Startpris 133

Startpris m/fremmøte 223

Kr pr km 28,07

Kr pr min 19,41

Minstepris 295

Jamførpris* 610

Fjerntakst per km** 48,88

Tilkjøringstakst per km** 47,19

Lørdag

Lørdag

06:00 – 15.00

Startpris 143

Startpris m/fremmøte 239

Kr pr km 30,16

Kr pr min 20,85

Minstepris 317

Jamførpris* 655

Fjerntakst per km** 52,52

Tilkjøringstakst per km** 50,70

Helg/Natt

Man – Fre

24.00 – 06.00

Lørdag

15.00 – 06.00

Søndag

HELE DAGEN

Startpris 149

Startpris m/fremmøte 248

Kr pr km 31,32

Kr pr min 21,65

Minstepris 329

Jamførpris* 681

Fjerntakst per km** 54,54

Tilkjøringstakst per km** 52,65

Høytid

Påske

24.00 – 06.00

Pinse

15.00 – 06.00

Julaften, nyttårsaften og offentlige fridager

HELE DAGEN

Startpris 160

Startpris m/fremmøte 267

Kr pr km 33,64

Kr pr min 23,26

Minstepris 354

Jamførpris* 731

Fjerntakst per km** 58,58

Tilkjøringstakst per km** 56,55

* Jamførprisen er basert på startpris + 8 km + 13 min betalt tid, avrundet til nærmeste hele krone.

** Fjerntakst og tilkjøringstakst pr km etter 10 km. Øvrig takstinformasjon er tilgjengelig hos sjåføren.

Flytaxi

Gjelder fra: 01.01.2023

Velg antall personer som skal være passasjerer på reisen.

Velg antall personer:

Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*
OSL, Gardermoen – Sentrale områder i Skien 4 350,- 4 700,-
Torp – Porsgrunn sentrum 1 000,- 1 200,-
Torp – Skien sør og sentrum 1 125,- 1 325,-
Torp – Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold 1 250,- 1 450,-
Torp – Kilebygda, Klovholt 1 350,- 1 550,-
Torp – Nisterud, Luksefjell 1 500,- 1 700,-
Torp – Valebø 2 000,- 2 200,-
Kristiansand/Kjevik – Sentrale områder i Skien 4 350,- 4 700,-
Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*
OSL, Gardermoen – Sentrale områder i Skien 4 850,- 5 200,-
Torp – Porsgrunn sentrum 1 300,- 1 500,-
Torp – Skien sør og sentrum 1 425,- 1 625,-
Torp – Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold 1 250,- 1 450,-
Torp – Kilebygda, Klovholt 1 650,- 1 850,-
Torp – Nisterud, Luksefjell 1 800,- 2 000,-
Torp – Valebø 2 400,- 2 700,-
Kristiansand/Kjevik – Sentrale områder i Skien 4 850,- 5 200,-
Torp – Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold 1 250,- 1 450,-
Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*
OSL, Gardermoen – Sentrale områder i Skien 6 300,- 7 500,-
Torp – Porsgrunn sentrum 1 900,- 2 200,-
Torp – Skien sør og sentrum 2 100,- 2 400,-
Torp – Skien øst, vest, nord, Siljan, Herre, Vold 2 300,- 2 600,-
Torp – Kilebygda, Klovholt 2 450,- 2 750,-
Torp – Nisterud – Luksefjell 2 700,- 3 000,-
Kristiansand/Kjevik – Sentrale områder i Skien 6 300,- 7 500,-

* Priser merket 18-06 gjelder også for helgedager hele døgnet. Priser med ett hentested og ett leveringssted. Kr 100 i tillegg for hver ekstra hente/leveringsadresse utenfor linje. Bompenger og eventuell parkeringsavgift kommer i tillegg. Tillegg for henger kr 315,- Alle priser inkludert 12 % mva.

Fastpriser

Sist oppdatert: 01.01.2023

Velg antall personer som skal være passasjerer på reisen.

Velg antall personer:

Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*
Langesund – sentrale områder Skien 800,- 1 000,-
Larvik Havn – sentrale områder Skien 900,- 1 200,-
Sandefjord Havn – sentrale områder Skien 1 200,- 1 500,-
Tønsberg Stasjon – sentrale områder i Skien 1 700,- 2 000,-
Horten Havn – sentrale områder i Skien 1 950,- 2 150,-
Drammen Stasjon – sentrale områder i Skien 2 100,- 2 400,-
Rjukan – sentrale områder i Skien 3 000,- 3 350,-
Asker Stasjon – sentrale områder i Skien 2 500,- 2 850,-
Oslo sentrum – Sentrale områder i Skien 3 200,- 3 550,-
Kristiansand/Kjevik – Sentrale områder i Skien 4 350,- 4 700,-
Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*
Langesund – Sentrale områder i Skien 1 200,- 1 400,-
Larvik – Sentrale områder i Skien 1 200,- 1 400,-
Fra – Til / Til – Fra 06-18* 18-06*

* Priser merket 18-06 gjelder også for helgedager hele døgnet. Priser med ett hentested og ett leveringssted. Kr 100 i tillegg for hver ekstra hente/leveringsadresse utenfor linje. Bompenger og eventuell parkeringsavgift kommer i tillegg. Alle priser inkludert 12 % mva.

Andre priser

Flexiruter

Du kan finne ut mer om Flexiruter og priser på fylkeskommunens nettsider.

Bedriftsavtaler, Pakketransport og annet

For å kunne gi en best mulig pris avhengig av behovet trenger vi at du kontakter oss for et uforpliktende tilbud.

ta kontakt
Contact Card Image

Den beste prisen å gå til…

Lerkerinden 65, 5099 Bergen, Norway