Drosjesjåfør – en jobb med mening

Er du glad i mennesker, liker å yte service og er selvstendig? I hele Telemark trenger vi sjåfører som kan bringe skoleelever trygt fram og tilbake til skolen, som kan bistå pasienter skånsomt og empatisk, og møte mennesker på en hyggelig og fordomsfri måte.

telemark taxi sjåfører

Kort om oss

Telemark Taxi er en fylkesdekkende drosjesentral med mer enn 160 kjøretøy og over 300 aktive sjåfører. Vi har store avtaler knyttet til transport av skolebarn, pasienter og for personer som trenger skyss til dagtilbud.

Hos oss blir du en viktig del av en stor og veletablert organisasjon.

Er du den rette for oss?

Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, er serviceinnstilt og ønsker frihet og variasjon i arbeidsdagen.

For å bli sjåfør hos oss trenger du:

  • Norsk førerkort
  • Kjøreseddel (se krav under)
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Krav for å få kjøreseddel (utstedes av politiet):

  • Fylt 20 år og ha førerkort i minst 2 år sammenhengende
  • God helse (helseattest vedlegges søknad)
  • God vandel (Politiet sjekker)
  • 4 års botid i Norge
  • Dokumentasjon på faglig kompetanse (teori og praktisk prøve hos Vegvesenet)
telemark taxi sjåfør i taxi
telemark taxi sjåfører

Ansettelse og utvikling

Du blir ansatt hos en av våre løyvehavere/drosjeeiere hvor du har mulighet til å jobbe heltid eller deltid.

Dagens sjåfører er morgendagens løyvehavere. For mange sjåfører er et naturlig skritt videre å starte og drive sitt eget transportselskap. Vi veileder deg videre på veien mot egen drosjevirksomhet.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om dine muligheter.

Send søknad

Er du vår neste sjåfør?

Har du allerede kjøreseddel, så send en søknad i dag. Utdyp gjerne med hvor du ønsker å kjøre, om du ønsker fulltidsjobb eller deltid. Husk å legge ved CV med referanser.